MARINE i PLAŽE: prijavite se za međunarodnu eko-sertifikaciju