20. decembar 2013. godine: IZUZETNO USPEŠAN I MOTIVISAN DOGAĐAJ