Kompanija “Tetra Pak Production (d.o.o. Beograd)” podržava sprovođenje međunarodnog programa Eko-škole u Srbiji