Regionalna konferencija: Evropska unija i OCD kao partneri, Beograd 23-24 maj, 2013

23. i 24. maja 2013. godine održan je skup 18 OCD koje učestvuju u IPA SCF projektima finansiranim od strane EU. Konferencija je održana u Palati Srbije u Beogradu i na njoj je učestvovalo preko 200 predstavnika OCD. Između ostalih, svi partneri ENV.net projekta (9 predstavnika iz 6 zemalja) su bili prisutni.

Ambasadori održivog razvoja su imali 2 predstavnika na ovoj važnoj konferenciji na kojoj su bili prisutni i predstavnici EU i Vlade Srbije.

Vise o konferenciji moze se pogledati na sajtu, kao i u galeriji.