RIO+20

Na Konferenciji UN (Ujedinjene nacije) o održivom razvoju, juni 2012. godine, Brazil, organizacija je učestvovala ( album u Galeriji Rio+20 ) u pripremnim aktivnostima i pratećim dogadjajima koji su organizovani.  “Ambasadori odrzivog razvoja i zivotne sredine”, akreditovana je od UN za ucesce na Konferenciji Ujedinjenih nacija o održivom razvoju Rio + 20.

U pripremnom periodu, organizacija “Ambasadori odrzivog razvoja i zivotne sredine” ukljucila se u nacionalne pripreme u Republici Srbiji, i nalazi se na spisku institucija koje su doprinele izradi “Studije o dostignucima i perspektivama na putu ka zelenoj ekonomiji I održivom rastu u Srbiji”. Ova studija je pokazala da je ekspertiza vodećih eksperata  organizacije prepoznata i potvrđena.

 

RIO+20