Projects Activities

Poglavlje 27

Пројекат „Поглавље 27“ је састављен од две фазе:

Фаза 1 – Десета регионалне Конференција Животна средина ка Европи (ЕнЕ14-ЕНВ.нет), са тематском усмереношћу на Поглавље 27, тако да подршка овом пројекту практично значи подршку и суфинансирање Конференције

Фаза 2 – Тематска публикације на бази резултујућих материјала

Пројекат је суфинансирање ЕНВ.нет пројекта, средствима у износу које је определило Министарство пољопривреде и заштите животне средине, по Конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката невладиних организација у 2014. години.

Поглавље 27, односно европске интеграције у сектору животне средине и климатских промена је  једно од најзахтевнијих поглавља у прихватању вредности ЕУ,  циљ пројекта је да се посредством Конференције катализује постављање овог сектора на значајније место на листи приоритета, како код доносиоца одлука, тако и код свих осталих актера из владиног и невладиног сектора.

Додатно, очекује се да пројекат помогне идентификацији стручњака за припремни  процес скрининга и преговарања по темама које обухвата Поглавље 27 европских интеграција, као и припреми и публиковању стручних материјала који ће помоћи да се већи број људи упозна са комплексношћу области животне средине.

С обзиром да се Конференција Животна средина ка Европи, ове године организује јубиларни, десети пут и да је прерасла у ”процес” ка достизању европских вресности у области животне средине и одрживог развоја, Амбасадори одрживог развоја и животне средине, имају намеру да је организују и у годинама које следе, а у оквиру обележавања УНЕП Светског дана животне средине.

Додатно, ове године, ЕУ кроз пројекат подржава Конференцију, и очекивања су да ће тако бити и у наредне  две године.

Сам процес преговарања са ЕУ, који је почео скринингом 2014. године, а трајаће низ година, гарантује потребу и сталну актуелност резултата овог пројекта у наредних 10 година.

Координатор пројекта је Проф др Наташа Жугић-Дракулић.

У реализацији пројекта учествује тим експерата Амбасадора одрживог развоја и животне средине.