Programska aktivnost: Agenda 2030 / Ciljevi održivog razvoja

 

Five years of implementing the Sustainable Development Goals, with a focus on SDG 13

Analiza trenutne situacije vezano za Cilj održivog razvoja 13 

Klimatski odgovorna potrošnja (2020)

2020: 5. juni 2020. – EnE20 Konferencija „Građanska nauka: fokus na Agendu 2030 i Ciljeve održivog razvoja“

…..

decembar 2018: Učestvujemo na konferenciji ”Inovativna rešenja za zagađenje u jugoistočnoj i južnoj Evropi”

novembar 2018: Obratite pažnju: UNEP konferencija “Inovativna rešenja za zagađenje u jugoistočnoj i južnoj Evropi”, 4-5. decembar 2018. u Beogradu

oktobar 2018 ENV.net inicijativa: Inovirati Nacionalnu strategiju održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara u skladu sa principima cirkularne ekonomije

oktobar 2018 Učestvujemo na zvaničnom događaju predsedavanja Austrije EU, Konferencija evropske mreže o održivom razvoju, oktobar 2018, Beč

juni 2018: Konferencija ’’Životna sredina ka Evropi’’- EnE18: moguć razvoj odgovoran prema prirodi

april 2018: Učestvujemo u nedelji održivog razvoja na Fakultetu političkih nauka 

mart 2018: „Youth Roadmap for New Urban Agenda“ 

februar 2018: AOR učestvije na 6.  UN regionalnom sastanku o hemikalijama SAICM, Poljska, februar 2018

januar 2018: Učestvujemo na UN BEČKOJ KONFERENCIJI 2018 ; “UN životnu sredina” i Svetska zdravstvena organizacija dogovorili saradnju u oblasti zdravstvenih rizika koji potiču od stanja životne sredine

Januar 2018: CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA u aktivnostima AOR

——————————————————————————————————————————————————————-

Decembar 2017: „Šume i život na zemlji“, u fokusu priprema za UNEA3

Novembar 2017: Godišnji sastanak nacionalnih operatera programa Eko-škole 17-21.11.2017. godine, Pariz

oktobar 2017: Nastavljamo druženje i ove godine – otvoren je Eko-paket kreativni konkurs!  

Septembar 2017: Ambasadorka osvojila drugo mesto na konkursu za zelenu ideju

septembar 2017: “Da upotreba žive postane prošlost!” – AOR učestvuje na Prvoj konferenciji zemalja članica Minamata konvencije u Ženevi

februar 2017:  Učestvovali smo na sastanku nacionalnih operatera međunarodnog programa Mladi Eko-reporteri u Gimaraišu

Januar 2017:  AOR učestvuje na UN konferenciji u Beču, januar 2017: sprovođenje Agende 2030

Decembar 2016: Održivo upravljanje otpadom – mogućnosti korišćenja sekundarnih sirovina (potencijali cirkularne ekonomije)

Novembar 2016: UČESTVUJEMO NA MEĐUNARODNOM SAJMU I KONFERENCIJI ZELENE GRADNJE

Septembar 2016: Generalna skupština FEE i Međunarodna konferencija o obrazovanju za održivi razvoj, Ahmedabad, Indija

Juni 2016: EnE16-ENV.net Zbornik radova/Proceedings of papers

Februar 2016: UNEP Politika za uključenje zainteresovanih strana

Januar 2016: Učestvujemo na UN Konferenciji u Beču: održivi razvoj je uslov za mir , 13.-15. januar 2016. godine ,

Agenda 2030 i COR (Ciljevi održivog razvoja) u fokusu angažovanja AOR

Novembar 2015: Konferencija Ujedinjenih nacija o „Ciljevima održivog razvoja“

Otpad i zdravlje – tematski sastanak u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u Bonu, Nemačka

Septembar 2015: UN Samit o održivom razvoju

Juli 2015: AOR dobila poseban konsultativni status u UN ECOSOC

Juli 2015: Aktivnosti u Post Rio+20 procesu u julu 2015. godine , Upravljanje i raspoloživost prirodnih resursa, analiza ; UN/UNDP  konsultacije sa organizacijama civilnog društva vezane za Ciljeve održivog razvoja (Sustainable Development Goals)

Juni 2015: Učestvujemo na ACUNS globalnoj konferenciji, Hag

Maj-juni 2015: Rio + 20 proces: finalizuje se UN dokument o CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA , “nulti nacrt dokumenta” završen

Decembar 2014- Šest ključnih elemenata za 17 ciljeva održivog razvoja (SDGs) ; Pratimo šta se dešava u Limi, Peru: klimatske promene

Novembar 2014 – Učestvujemo na ERF 2014 – Evropskom Forumu o resursima, Berlin 10-11.novembar 2014. godine 

Oktobar 2014 – Učestvovali smo na konsultativnom sastanku u vezi  okvira Ujedinjenih nacija za razvojnu pomoć (UNDAF) 2016-2020

Septembar 2014 – Pratimo Regionalne konsultacije 

Juli 2014 – Usvojena lista od 17 CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA

Juni 2014 – Konstitutivna sednica “Skupštine za životnu sredinu UN” – UN Environment Assembly (UNEA): 23-27. juni 2014., Najrobi, Kenija

Juni 2014 – Svetski dan životne sredine , Konferencija

Maj 2014 – AOR dobila akredidaciju za 15th Global Major Groups and Stakeholders Forum, 21-22 juni 2014 u Keniji. Dodatno, A.Mihajlov je dobila poziv za  Gender Forum (the United Nations Environment Programme and Network of Women Ministers and Leaders for the Environment)   

April 2014 – Još uvek se može doprineti tekstu o društvenim i standardima životne sredine, za koji je nacrt pripremio  UNDP   (draft Social and Environmental Standards)  (rok za komentare je 2. maj, 2014)

April 2014 –  Partnerstvo: UNEP desetu godinu za redom uz nas na Konferenciji EnE14/ENV.net – 5.juna 2014. godine u Beogradu

2014. godina će biti važna: Ciljevi Održivog Razvoja se uobličavaju i odrediće procese na globalnom nivou u narednoj deceniji , decembar 2013. godine

23. decembar 2013. – Okrugli sto

Šesta sednica Otvorene radne grupe je zakazana za 9-13 decemar 2013. godine , a baviće se sredstvima implementacije (nauka i tehnologija, razmenu znanja i kapaciteta), Globalnim partnerstvom za ostvarivanje održivog razvoja, potrebama zemalja u posebnim situacijama, Afričkim zemljama, najmanje razvijenim zemljama, kao i specifičnim izazovima sa kojima se suočavaju zemlje sa srednjim prihodima, ljudskim pravima, pravu na razvoj, globalnim upravljanjem.

Prvi dijalog o post-2015 mapi puta ka održivom razvoju u Ženevi  (  press )

Peta sednica Otvorene Radne grupe za održivi razvoj je zakazana za 25-27 novembar 2013. godine, i  baviti  će se održivim i sveobuhvatnim ekonomskim razvojem, makroekonomsko političkim pitanjima (uključujući i međunarodnu trgovinu, međunarodni finansijsk sistem i održivost spoljnog duga), razvojem infrastrukture i industrijalizacijom.

Sedmi program za životnu sredinu (The 7th EAP)

AOR primljena za člana IPEN mreže: Budućnost bez otrova za sve nas

Konferencija zemalja članica Konvencije o klimatskim promenama u Varšavi

Tim AOR, svojim aktivnostima, obelezio je DAN UN, 24. oktobra 2013. godine.

Ambasadori održivog razvoja i životne sredine akreditovani od strane UN za učešće na Događaju na visokom nivou u vezi Milenijumskih ciljeva razvoja i razvoju agende za post-2015 period, 25. septembar 2013. godine, UN , Njujork (the High-level event on the Millennium Development Goals and Post-2015 Development Agenda)

Sintezni dokument globalnih konsultacija za održivost životne sredine Integracija održivosti životne sredine u Post-2015 Agendu ( Integrating Environmental Sustainability in the Post-2015 Agenda), dostupan je septembra 2013. godine.

Sintezni izveštaj za Rio+20, UN DESA/UNDP ( 742RIO+20_Synthesis_Report_Final ) , Nacionalni izveštaj Srbije 

Regionalni doprinos u strateškom upravljanju hemikalijama (Skoplje, septembar 2013).

26.jula 2013. godine Generalna skupština UN je, kao pripremni dokument za sednicu u septembru, objavila izveštaj generalnog sekretara UN ( A-68-202  ) .  Između ostalog, kao preporuke su istaknute:

  1. Da sve zemlje članice UN i celokipna međunarodna zajednica učini svaki mogući korak da bi se dostigli Milenijumski ciljevi razvoja
  2. Da sve zemlje članice UN prihvate univerzalni post-2015 plan za razvoj, sa održivim razvojem kao osnovom
  3. Da međunarodni sistem, uključujući Ujedinjene nacije, postave vise koherentan I efikasan odgovor kojim bi se podržao ovaj plan,
  4. Da se podstaknu zemlje članice UN da imaju jasnu mapu puta najkasnije u 2015. godini

Organizacija je aktivna u Post Rio+20 procesu (učešće u globalnim tematskim konsultacijama, procesu definisanja budućih ciljeva održivog razvoja – sustanable development goals/SDGs, davanju mišljenja na različite dokumente  kao na primer na Dokumenat o odživosti životne sredine posle 2015. godine, i dr.).

Neke od aktivnosti u prethodnom periodu uključuju:

UN Panel za agendu razvoja posle 2015. godine na visokom nivou

Učešće u nacionalnim konsultacijama „Srbija kakvu želim“

Učešće na seminaru o hemijskoj bezbednosti u kontekstu razvojnih ciljeva posle 2015. godine

Učešće na UNEP sastancima u Najrobiju, februar 2013. godine

Uključivanje u  Platformu  UN za održivi razvoj zasnovane na znanju (SDKP)

Uključivanje u UN Mrežu institucija koje rade na rešenjima za unapređenje održivog razvoja (SDSN)

Rio+20, priprema dokumenata i učešće