Prirodni resursi / efikasno korišćenje resursa

Prirodni resursi mogu se definisati kao raznovrsna prirodna tela, materije ili pojave koje covek koristi za zadovoljenje svojih potreba bilo u preradjenom bilo u nepreradjenom obliku. Funkcionisanje savremenih drustava u potpunosti zavisi od resursa cije su osnovne karakteristike iscrpljivost i neobnovljivost, pri cemu potrebe za njima rapidno rastu a njihove dostupne kolicine se smanjuju. Shodno tome, nedostatak ovih resursa bice jedno od najvaznijih pitanja koje buducnost donosi.

Efikasno koriscenje resursa jeste nacin da se dobije vise od manje (resursa). Njime se povecava zbirna ekonomska vrednost kroz produktivnije koriscenje resursa. Podrazumeva koriscenje resursa na odrziv nacin, u okviru dugorocnih ogranicenja planete. Takodje ukljucuje maksimalno umanjivanje uticaja koji koriscenje jednog resursa moze da ima na druge resurse. Sam koncept odrzivog razvoja podrazumeva koriscenje resursa od strane sadasnjih generacija na nacin koji nece ugroziti mogucnost buducih generacija da raspolazu resursima. Stoga je insistiranje na efikasnom koriscenju resursa od sustinske vaznosti za sprecavanje njihovog prekomernog koriscenja.

AORZS poseduju profesionalni kapacitet za bavljenje pitanjima (efikasnog)  koriscenja prirodnih resursa ( 12 ) ,EnE16-ENV.net Zbornik radova/Proceedings of papers