Izveštaj o radu

– Izveštaj o radu 2012 . godine usvojen je na sednici Saveta koja je održana 26. aprila 2013. godine
Izveštaj o radu za period 2008-2012, fokusiran na saradnju sa organizacijama UN (UNEP, SAICM, ACUNS, CSD, UNDP, UNESCO i Ujedinjene nacije – ostali programi), pripremljen je i dostavljen odgovarajućim organima na validaciju.