Finansijsko poslovanje

Usvojen je finansijski izveštaj za 2012. godinu, kao i vanredni finansijski izveštaj na dan 1.2.2013. , na sednici Saveta udruženja koja je održana 26. aprila 2013. godine.
Eksterna finansijska revizija za 2012. godinu - Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji, podzakonskih propisa donetih uz ovaj Zakon, Medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Medjunarodnog standarda revizije i zaključenog ugovora, eksterni ovlašćeni revizor je izvršila reviziju projekta “Konsultacije i podrška pripremnom procesu Republike Srbije za RIO+20″, što je rezultiralo MIŠLJENJEM “da prezentovani podaci o organizaciji projekta i troškovi učinjeni u vezi tih aktivnosti, ne sadrže materijalno pogrešne iskaze, istinito i objektivno su prikazani prema postavljenim ciljevima programa i u granicama su programom predvidjenih parametara”. Izveštajem revizora članovi su upoznati na sednici Saveta.
Godišnji finansijski  izveštaji podnose se nadležnim organima i usvajaju na sednicama Saveta.