Osnovno

Osnovna delatnost je:

              94.12 delatnost strukovnih udruzenja.

Privredna delatnost:

              85.60 Pomocne obrazovne delatnosti.

Dobrovoljno nevladino i neprofitno udruženje,  stručnog, naučnog, inovativnog, profesionalnog i društvenog karaktera, radi delovanja u opstem interesu unapredjenja, popularizacije i promocije naucno-istrazivackog rada, kao i u javnom interesu u oblastima održivog razvoja, zaštite životne sredine i obrazovanja,  i drugim oblastima realizacije ciljeva Udruženja, kroz istrazivanja, savetodavstvo, ekspertske analize, inovacije, obrazovanje i promociju. 

Organizacija je registrovana u EuropaAid sistemu i ima PADOR broj RS-2012-CIO-1003519953 .

Organizacija je registrovana u EASD sistemu Evropske unije kao istraživačka sa  brojem PIC 951328762.

Više o nama

Aktivnosti struktuiramo u okviru osnovnih grupa.

Osnovni ciljevi su:

 • okupljanje i organizovanje naučnika i stručnjaka profesija u oblasti održivog razvoja i životne sredine (diplomiranih inženjera životne sredine, diplomiranih biologa-ekologa, diplomiranih analitičara zivotne sredine i drugih komplementarnih i odgovarajucih struka)  radi ostvarivanja njihovih interesa, uvećanja njihovog stručnog znanja, obezbeđenja odgovarajućeg statusa u struci i zajednici, na bazi njihovog stručnog doprinosa u odgovarajucim oblastima;
 • razvijanje međusobne saradnje i saradnje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama istih i slicnih struka;
 • poboljšavanje staleškog interesa, ugleda i zaštite članova udruženja kao i pružanje pomoći svojim članovima;
 • razvijanje svih oblika dobre međusobne saradnje sa drugim strukovnim organizacijama i udruženjima u interesu svojih članova;
 • pružanje pomoći strucnjacima iz ovih profesija u naučnom i stručnom usavršavanju i organizovanju odgovarajućih oblika permanentnog obrazovanja, odnosno obrazovanja tokom celog zivota;
 • unapredjenja naucno-istrazivackog rada, promocije i popularizacije nauke i tehnike i staranja o ocuvanju naucne i tehnoloske bastine, razvoja inovacionih i razvojnih projekata, kao programa od opsteg interesa
 • praćenje savremenog razvoja tehnike, tehnologije i ekologije i ukazivanje na tokove zbivanja i promene kao i davanje mišljenja o tehničkim i tehnološkim rešenjima u oblastima odrzivog razvoja i zivotne sredine;
 • negovanje i razvijanje etike poziva, ljudskih prava i sloboda;
 • podsticanje, organizovanje naučno – stručnih skupova, izložbi, konferencija i seminara, izdavačke delatnosti, izdavanje naučnih i stručnih radova, monografija i drugih publikacija od interesa u oblasti odrzivog razvoja i zivotne sredine;
 • unapređivanje održivog razvoja (harmoničnog, ekonomskog, socijalnog i razvoja zastite zivotne sredine) kao javnog dobra i interesa, kroz: ekspertizu i promociju održivog razvoja i  realizaciju projekata – održivog upravljanja prirodnih resursa, – zastite zivotne sredine I biodiverziteta,- eko-standardizaciju, – učešće u radu i saradnji sa svim vrstama institucija u zemlji i inostranstvu, industrijskih i drugih udruženja i organizacija,
  • podsticanje i pomaganje onih aktivnosti i inicijativa koje su usmerene na očuvanje zivotne sredine i uređenje prostora, uštedu i racionalizaciju potrošnje svih vrsta energije, ekosistemske usluge i ukljucivanje zastite zivotne sredine u ostale sektorske politike;
  • obrazovanje i obuka na svim nivoima kao javnog interesa (i to u obliku neformalnog obrazovanja i obuke, učešća u formalnom obrazovanju i obuci, kao i obuka i obrazovanje za ceo život-permanentno), a posebno razvoja silabusa  i sprovođenje programa obrazovanja, u oblasti upravljanja i menadžmenta životne sredine i održivog razvoja, primene nacionalnog, EU i globalnog zakonodavstva, upravljanja otpadom, hemikalijama, biodiverzitetom, integralnom prevencijom i kontrolom zagađenja, standardima, zelenom ekonomijom, klimatskim promenama, zelenim javnim nabavkama, učešćem javnosti u odlučivanju, ukljucujuci on-line i elektronske metode, kampove I letnje-skole, skole u prirodi,  kao i prikupljanje sredstava i utrosak istih na ulaganje u kadrove, nagrade, stipendije, pomoci, fondove, opremu I prostor,  u funkciji realizacije ciljeva;
  • izradu i učešće u izradi projekata, studija, planova, analiza, strategija i zakonskih rešenja. Ovaj  cilj se sprovodi posebno u oblastima konsaltinga i menadžmenta, ekspertskih analiza, poslovima kreiranja politike održivog razvoja, organizovanja sastanaka i pripreme materijala, prenošenja znanja, pripreme i objavljivanja publikacija i materijala u različitim oblicima uključujući elektronski, prevodjenje, publikovanje i distribuiranje materijala u funkciji ostvarivanja ciljeva, prikupljanja i obrade podataka, njihovih analiza i pravljenje geografskih, geodetskih, informacionih i  drugih aplikativnih paketa, objavljivanje istrazivackih I drugih rezultata, izdavanje publikacija, monografija i prirucnih materijala I uputstava, i dr.
  • razmatranje i davanje stručnih mišljenja o planovima, programima, analizama i drugim aktima važnim u oblastima odrzivog razvoja i zivotne sredine;
  • saradnju sa odgovarajućim naucnim, stručnim, privrednim i drugim organizacijama i organima na realizaciji zadataka od zajedničkog interesa;
  • organizovanje i sprovođenje stručnih ispita u saradnji sa nadležnim državnim organima za izdavanje odgovarajućih uverenja i licenci za rad u oblasti procena uticaja na zivotnu sredinu i strateskih procena uticaja u skladu sa zakonom;
  • organizovanje i sprovođenje eko-sertifikacije  u saradnji sa nadležnim državnim organima za izdavanje odgovarajućih uverenja u oblasti procena ispunjenosti medjunarodnih standarda i programa u vezi sa zivotnom sredinom i odrzivim razvojem;
  • dodelu odgovarajućih nagrada i priznanja za uspešna dostignuća u oblasti odrzivog razvoja i zivotne sredine;
  • afirmacija i zaštita temeljnih vrednosti, interesa i položaja odrzivog razvoja i zivotne sredine u društvu, kroz promociju humanih, stručnih, naučnih i umetničkih aspekata zastite zivotne sredine u svim oblastima struke .