Eko-standardi

Serija standarda ISO 14000 odnosi se na različite aspekte sistema upravljanja zaštitom životne sredine. Serija standarda ISO 14000 obezbeđuje praktične instrumente za kompanije i organizacije za identifikaciju i kontrolu njihovog uticaja na životnu sredinu i za kontinualno unapređivanje njihovih performansi u cilju zaštite i očuvanja životne sredine.  Glavni cilj ove serije standarda jeste obezbeđivanje pomoćnih instrumenata za dostizanje održivog razvoja.

Standardi serije ISO 14000 mogu da se podele u dve osnovne grupe:

-Standardi potrebni za uvođenje, primenu i ocenjivanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine

-Standardi orijentisani na ekološke karakteristike proizvoda

Reference organizacije:

E-ko-munikacioni standardi, 2011, projekat podržan od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije

Ostale reference ( 12 )