EKO-SISTEM 2024: Zelena stolica jača glas mladih i žena u zaštiti životne sredine

Mreža organizacija „Zelena stolica“ ponovo je dobila podršku EKO-SISTEM programa za 2024. godinu. Ovaj program podrške ima za cilj unapređenje zaštite životne sredine u Srbiji i pomaže implementaciji pregovaračke platforme za Poglavlje 27. Ambasadori održivog razvoja su deo koordinacionog tima “Zelene stolice” i partner na projektu.

Mreža organizacija “Zelena stolica” okuplja 68 organizacija civilnog društva posvećenih zaštiti životne sredine i ključni je akter u borbi za održivu budućnost Srbije. Tokom 2023. godine, članice mreže su svojim radom i angažovanjem postigle značajne rezultate:

  • Edukacija: Više od 300 aktivista edukovano je o zaštiti životne sredine kroz raznovrsne radionice i programe.
  • Akcija: Pokrenute su inicijative za ublažavanje posledica klimatskih promena u 5 lokalnih zajednica, kroz podizanje svesti o važnosti rešavanja ovog hitnog problema.
  • Informisanje: Zeleni Bilten, dvonedeljno glasilo mreže, dostigao je veliko interesovanje brojne publike, šireći informacije o zaštiti životne sredine širom Srbije.

Tokom 2024. godine, predviđeno je realizovanje aktivnosti, kako bi se postiglo –

  • Jačanje glasa mladih: Kroz istraživanja i javne debate, mreža Zelena stolica će se zalagati za veće učešće mladih u donošenju odluka o zaštiti životne sredine. Istraživanja će se fokusirati na mišljenja i potrebe mladih, a rezultati će biti korišćeni za zagovaranje njihovih interesa.
  • Unapređenje rodne ravnopravnosti: Mreža će se fokusirati na osnaživanje žena i njihovo aktivnije uključivanje u sve aspekte zaštite životne sredine kao i urodnjavanje rada članica mreže. Želimo da žene budu liderke u inicijativama zaštite životne sredine i u borbi protiv klimatskih promena, da njihovi glasovi budu jednako važni u procesima odlučivanja.
  • Održivost Zelenog biltena: Digitalizacijom i proširenjem distribucije, Zelena stolica će obezbediti da glas mreže dopre do još više ljudi. Cilj je da informacije budu dostupne svima, kako bi se povećali svest i angažman zajednice.

EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode MIS uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA). Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje četiri godine.