Prva sednica međuvladinog pregovaračkog komiteta (INC) za razvoj međunarodnog pravno obavezujućeg instrumenta o zagađenju plastikom – AOR učestvuje virtualno

Prva sednica međuvladinog pregovaračkog komiteta (INC) za razvoj međunarodnog pravno obavezujućeg instrumenta o zagađenju plastikom, održana je od 28. novembra do 2. decembra 2022. u Punta del Este, Urugvaj (sa 147 predstavnika iz 126 država i EU. Srbija nije učestvovala, prema dokumentu koji navodi spisak učesnika; učestvovala je jedino NVO Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, članica mreže Zalena stolica). Zemlje i regioni su predstavili svoje stavove o očekivanjima od sporazuma. Manja grupa zemalja, poput SAD i Saudijske Arabije, pozivaju na sporazum bez prekogranične kontrole, koji bi se u potpunosti zasnivao na izradi nacionalnih akcionih planova. U svakom slučaju, sastanak je rezultirao sagledavanjem mogućih oblika konvergencije, kao:

  • Instrumentu koji se bavi punim životnim ciklusom plastike, zaštitom zdravlja ljudi i životne sredine
  • Ukazivanju posebne pažnje na jedinstvene okolnosti onih zemalja kojima je najpotrebnija
  • Ukazivaju na potrebu jasnoće u cilju i obimu
  • Doslednom pozivu da se osigura da su zemlje u razvoju u mogućnosti da aktivno učestvuju tokom celog procesa kroz adekvatnu i predvidivu finansijsku podršku
  • Naglašeno uključivanje svih relevantnih aktera, posebno onih u neformalnom sektoru
  • Nauka i tehnologija se smatraju centralnim za INC proces i implementaciju budućeg instrumenta
  • Obrazovanje i svest javnosti su od ključne važnosti za uspeh
  • Uzimanje u obzir svih stavova iznesenih od uključenih zainteresovanih strana
  • informisanost o obliku i funkciji osnovnih obaveza, kontrolnih mera i dobrovoljnih pristupa dogovorenih u pregovorima.

Uprkos obećavajućim početnim koracima i uspešnom uključivanju zdravstva i hemikalija, kao i životne sredine i klime, u jezik pregovora vlada na prvom INC sastanku, predstoji još mnogo posla. Smanjenje proizvodnje plastike pregovarači tek stidljivo pominju, a mnoge moćne države protive se ambicioznom sporazumu (ne treba zaboraviti da prema nekim podacima, industrija plastike planira povećanje proizvodnje od 400% do 2050. godine!).

 

Tekst objavljen u Zelenom biltenu mreže Zelena stolica