Učešće na međunarodnim sastancima (avgust, septembar i oktobar 2022.)

  • Predstavljanje Zelene agende i strategija cirkularne ekonomije u zemljama Zapadnog Balkana na Seminaru o cirkularnoj ekonomiji, Ankara, Turska

  • Deveta ministarska konferencija Životna sredina za Evropu “Transforming planet”(Environment for Europe), Kipar
    • AOR je suorganizator nekoliko pratećih događaja, u okviru kojih je govorila predsednica AOR….