Učestvujemo na međunarodnoj konferenciji u Sloveniji