Dodela Eko-paket nagrada za školsku 2018/2019. godinu: Cirkularna ekonomija na primeru upotrebljene Tetra Pak ambalaže