Sakupljeno preko 1800 kg limenki u oviru projekta „Svaka limenka se računa u Eko-školama“