Učimo o reciklaži – novi Eko-paket projekat od sada je i u vašem gradu!