Generalna skupština FEE i Međunarodna konferencija o obrazovanju za održivi razvoj, Ahmedabad, Indija