Predstavili smo međunarodni program Eko-škole na stručnom skupu: XXX Sabor učitelja Srbije