Ljubovija: podela opreme sakupljačima sekundarnih sirovina