AOR na Zelenim otvorenim vratima: Paraćin 29. maja u 11h