Preporučujemo: do 15. aprila mogu se dati predlozi i mišljenja na drugi nacrt Nacionalne strategije za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva za period od 2015. do 2019. gоdinе