Učestvovali smo na regionalnom treningu o potencijalnim NATURA 2000 lokacijama