Mladi EkoReporteri: u prvoj godini uključivanja Srbije rad Marije Stjepanović (14 godina) u užem izboru međunarodnog žirija