FINALIZACIJA PREGOVARAČKE POZICIJE ZA POGLAVLjE 27