Učestvovali smo na konsultativnom sastanku: prekogranično kretanje opasnog otpada