Konkurs za Mlade Eko-reportere: rok je 1.februar 2019 (produžen do 1.marta).; tema; energetska efikasnost