Sastanak nacionalnih operatera programa Zeleni ključ u Estoniji, Talin, 9-12. septembar 2018.