Mladi Eko-reporteri (YRE) – KATEGORIJA MEĐUNARODNE SARADNJE