Međunarodni godišnji sastanak Nacionalnih operatera za program Plava zastava, Holandija, oktobar 2015.