Poseta međunarodnom volonterskom eko-kampu u Aranđelovcu