Učešće na Panelu „ Bezbednost i kriminal u životnoj sredini“, Hag, juni 2015. godine