Sastanak potpredsednika Evropske komisije sa predstavnicima civilnog društva