SERBIAN VISIONS – najava prvog multikongresa u Srbiji sa učešćem civilnog sektora i privrede