AOR na putu da bude u najvišoj kategoriji članstva u FEE (Globalnoj Fondaciji za edukaciju o životnoj sredini)