Istraživački rezultati predstavljeni na međunarodnoj konferenciji ICEEM/07, septembar 2013. godine, Beč

Istraživački rezultati tima AOR prestavljeni su na 7. međunarodnoj konferenciji o inženjerstvu i menadžmentu životne sredine (ICEEM/07):

– Rethinking Waste Management within the Resource-efficient Concept, Anđelka Mihajlov i Hristina Stevanović-Čarapina, plenarno predavanje

Identification and characterization of Marinas in Vojvodina, Serbia, Nataša Žugić-Drakulić, Hristina Stevanović- Čarapina i Anđelka Mihajlov

ICEEM07_ExtendedProgram_Final .