Studijsko putovanje u vezi zaštite od poplava, 27.-28. juni 2013, Gruža – Kruševac

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije je uz podršku Misije OEBS-a u Republici Srbiji organizovala dvodnevno studijsko putovanje za predstavnike organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine. Cilj putovanja bio je promovisanje mehanizama za veće učešće javnosti u sprečavanju i zaštiti od poplava i ublažavanju njihovih posledica.  Kao predstavnica AOR, Dragana Grujićić je učestvovala u ovoj aktivnosti.

Učesnici seminara obišli su sledeće lokacije u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji: jezero Gruža, kopovi šljunka kod Kruševca i opština Trgovište. Predstavljeni su problemi sa kojima se suočavaju pojedina područja na teritoriji Republike Srbije u pogledu opasnosti, rizika i šteta koje su u prethodnom periodu nastajale kao posledica poplava. Predstavljeni su  potencijalni mehanizmi za mapiranje rizika, prevenciju posledica poplava kao i mogućnosti uključivanja većeg broja aktera u zaštitu od poplava.

Ovo studijsko putovanje otvorilo je mogućnost da se organizacije civilnog društva, aktivne u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine, uključe u podizanje svesti javnosti o potrebi zaštite od poplava kao i u aktivnosti vezanoj za mapiranje rizika i izradu planova zaštite životne sredine od ove elementarne nepogode.” Brosura poplave