Učešće na seminaru “Zeleni dobrovoljni mehanizmi – EMAS I EKO OZNAKE”

Predstavnik “Ambasadora odrzivog razvoja i zivotne sredine” ucestvovao je na TAIEX seminaru “Zeleni dobrovoljni mehanizmi – EMAS I EKO OZNAKE”, koji je odrzan 29-30 maja 2012. godine u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu. Seminar je organizovala Evropska komisija i  Privredna komora Srbije.

Tema seminara su zeleni dobrovoljni mehanizmi , EMAS  (I, II, III), EU i nacionalne eko oznake, zelene javne nabavke, ekodizajn proizvoda, ISO 14001 I drugi standardi, zivotni cikljus proizvoda.