Poseta stipendiste nemačkog Maršalovog fonda

Stipendista Nemačkog Maršalovog fonda posetila Ambasadore održivog razvoja i živodne sredine, čime je obogaćena medjunarodna saradnja.

Balkanski fond za demokratiju, u okviru projekta Nemačkog Maršalovog fonda (German Marshall Fund of the United States), organizovao je  za grupu iz Sjedinjenih Američkih Država, posetu Megan Owen našoj organizaciji, obzirom da je ona izrazila zelju da se bliže informiše  o pristupu pitanjima održivog razvoja i zaštite životne sredine u našoj zemlji.