Projects Activities

Svet koji inspiriše

Svet koji inspiriše

Sakupljanje nepotrebnog i odbačenog  tekstila u Eko-školama. Sav sakupljeni materijal odlazi u Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom učenika u Somboru i na Umci, u Dom za lica ometena u razvoju „Srce u Jabuci“, gde će spretne ruke praviti „tihe knjige“, cegere, nakit, kecelje, prekrivače….

Kampanja „Svet koji inspiriše u Eko-školama“ traje do kraja avgusta 2018. Na samom kraju organizovaćemo „vašar“ gde ćemo predstaviti sve od stvoreno od beskorisnog, upotrebljenog, odbačenog…kao inspiracija i poziv za pokretanje sličnih akcija.

Kampanja je podržana od strane C&A Fondacije.

______________

Učestvujemo na konferenciji ”Inovativna rešenja za zagađenje u jugoistočnoj i južnoj Evropi”

Reciklaža i upravljanje tekstilnim otpadom

Publication “Textile and Fashion within Circular Economy Concept”

Svet koji inspirise u Eko-skolama

Tiha knjiga idealna igračka za svako dete 

SVET KOJI INSPIRIŠE PODSTREK ZA SVE