Projects

 • Cilj održivog razvoja 13 – Akcija za klimu; borba protiv klimatskih promena i njihovog uticaja u lokalnim zajednicama

  Cilj održivog razvoja 13 – Akcija za klimu; borba protiv klimatskih promena i njihovog uticaja u lokalnim zajednicama

  Projekat ima za cilj da se predstavnici mreže međunarodnog programa Ekoškole u Srbiji  aktivnije uključe u jačanje inicijative u borbi za ublažavanje klimatskih promena, posebno u lokalnim zajednicama kojima pripadaju, koristeći dosadašnje iskustvo i primere dobre prakse. U okviru projekta je izrada: Analize trenutne situacije vezano za Cilj održivog razvoja 13 – Akcija za klimu, […]

 • Klimatski paket

  Klimatski paket

  Klimatski paket je projekat adaptacije obrazovnog programa  “Klimatski paket” za škole u Srbiji, koje AOR, kao nosilac posla,  realizuje u saradnji sa organizacijama Mikser i Zlatiborski krug. Projekat je podržan od UNDP Srbija i UNDP IRH. “Klimatski paket” na srpskom jeziku je dostupan  Poziv za učešće na Trećoj regionalnoj konferenciji o obrazovanju za klimatsku akciju […]

 • Cirkularna ekonomija kao deo koncepta održivog razvoja društva

  Cirkularna ekonomija kao deo koncepta održivog razvoja društva

  Projekat je sufinansiran po javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine  u 2019. godini, od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije Projekat: Cirkularna ekonomija kao deo koncepta održivog razvoja društva nastao je sa sa ciljem da se javnost informiše o vrednostima koncepta cirkularne ekonomije i predstave […]

 • Svet koji inspiriše

  Svet koji inspiriše

  Sakupljanje nepotrebnog i odbačenog  tekstila u Eko-školama. Sav sakupljeni materijal odlazi u Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom učenika u Somboru i na Umci, u Dom za lica ometena u razvoju „Srce u Jabuci“, gde će spretne ruke praviti „tihe knjige“, cegere, nakit, kecelje, prekrivače…. Kampanja „Svet koji inspiriše u Eko-školama“ traje do […]

 • Energetska efikasnost u Eko-školama

  Energetska efikasnost u Eko-školama

  U partnerstvu sa javnim preduzećem „Elektroprivreda Srbije“, pokrenut je projekat „Energetska efikasnost u Eko-školama“. Projekat ima za cilj podizanje svesti kod predškolaca, učenika osnovnih i srednjih škola, kao i studenata o važnosti i značaju energetske efikasnosti. Projekat se sastoji iz dva dela: Edukativnog – gde se učesnicima kroz kreativne radionice približava tema energetske efikasnosti Praktičnog […]

 • Eko-paket

  Eko-paket

  Preporučujemo: Analiza klimatske situacije i njenih uticaja na decu u Srbiji Priznanje: AOR aktivnosti uključene u Izveštaj EEA “Efikasnost resursa i kružna ekonomija u Evropi 2019. – još više od manje“ Pregled politika, pristupa i ciljeva, za Srbiju U školskoj 2019/20 program nije aktivan na nacionalnom nivou. Dodela Eko-paket nagrada za školsku 2018/2019. godinu: Cirkularna ekonomija […]

 • Mapiranje reciklera

  Mapiranje reciklera

  Projekat Mapiranje reciklera i otkupljivača sekundarnih sirovina kroz međunarodni program Eko-škole (Mapiranje reciklera) podržan od strane Ministarstva zatite životne sredine Republike Srbije. Imajući u vidu dosadašnje iskustvo u radu sa Eko-školama, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine prepoznali su potrebu da se razvije i unapredi svest stanovništva o razdvajanju otpada, uz pomoć samih Eko-škola, koje su […]

 • Životna sredina ka Evropi ( EnE ) (projekat/proces)

  Životna sredina ka Evropi ( EnE ) (projekat/proces)

  Projekat prati različite faze u procesu pristupanja Evropskoj Uniji.  Glavna aktivnost projekta je organizovanje i održavanje regionalne konferencije ” Životna sradina ka Evropi” (Environment to Europe – EnE) svake godine juna meseca u Beogradu. Konferencija je istovremeno jedan od zvaničnih dogadjaja kojim UN (UN Environment/UNEP) obeležava Svetski dan životne sredine. ____________________________________________________________ Ucesce na UNECE ministarskom […]

 • Svaka limenka se računa u Eko-školama

  Svaka limenka se računa u Eko-školama

  Projekat „Svaka limenka se računa u Eko-školama“ otpočeo je oktobra 2017. godine, sa ciljem da se kroz stabilnu i održivu mrežu obrazovno-vasitnih ustnova uključenih u međunarodni program Eko-škole, širi ideja sakupljanja limenki, podstiču lokalne zajednice da zajedničkim naporima sa svojim stanovništvom i privrednim subjektima smanji količine otpada koje  se svakodnevno generišu i time smanji pritisak […]

 • Veliki lov na biljke

  Veliki lov na biljke

   26.juni 2020: Veliki lov na biljke – Završetak projekta https://greatplanthuntserbia.exposure.co/we-have-learned-how-to-make-compost https://greatplanthuntserbia.exposure.co/darwins-lookouts-mapped-habitats https://greatplanthuntserbia.exposure.co/we-continue-our-great-plant-hunt Darvinovi detektivi…..i veliki lov na biljke se nastavlja u Kraljevu i Godačici https://greatplanthuntserbia.exposure.co/monitoring-activities-during-winter-months https://greatplanthuntserbia.exposure.co/what-is-going-on-with-plants-during-the-winter https://greatplanthuntserbia.exposure.co/the-great-creative-plant-art-work JESENJE AKTIVNOSTI U „VELIKOM LOVU NA BILJKE“ https://greatplanthuntserbia.exposure.co/darvins-discoverers-in-planting-mission https://greatplanthuntserbia.exposure.co/darwins-collectors-in-new-the-great-plant-hunt-season Darvinovi detektivi za biljke “Veliki lov na biljke” polako se budi iz zimskog sna… https://greatplanthuntserbia.exposure.co/we-care-on-life-in-all-its-forms https://greatplanthuntserbia.exposure.co/making-savas-plant-registry https://greatplanthuntserbia.exposure.co/making-savas-plant-registry VELIKI LOV […]

Legend:
 • Active projects
 • Closed projects