Plana za unapređenje sanitacije i tretmana otpadnih voda u Eko-školama