Projects Activities

Cilj održivog razvoja 13 – Akcija za klimu; borba protiv klimatskih promena i njihovog uticaja u lokalnim zajednicama

Projekat ima za cilj da se predstavnici mreže međunarodnog programa Ekoškole u Srbiji  aktivnije uključe u jačanje inicijative u borbi za ublažavanje klimatskih promena, posebno u lokalnim zajednicama kojima pripadaju, koristeći dosadašnje iskustvo i primere dobre prakse.

U okviru projekta je izrada:

  1. Analize trenutne situacije vezano za Cilj održivog razvoja 13 – Akcija za klimu, u odnosu na potciljeve, sa osvrtom na situaciju u Srbiji
  2. Publikacije za vannastavne aktivnosti prilagođene uzrastu osnovne škole
  3. Postera na temu klimatske promene, prilagođenog uzrastu za srednje škole.

Projekat je podržalo Ministarstvo životne sredine, u okviru konkursa za NVO 2020.godine.