Programska aktivnost: Evropska Unija

Evropske integracije, proces pristupanja EU

Izveštaj EK: “mali napredak u oblastima životne sredine i klimatskih promena” 

Razgovarali smo (sa ostalim zainteresovanim NVO) sa ekspertima EU o sprovođenju odredjenih direktiva EU iz oblasti: hemikalije, zagađenje vazduha i industrijsko zagađenje

ENV.net je, od strane EU podržan, projekat sa ciljem da ojača gradjane da utiču na proces Evropskih integracija na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Ambasadori održivog razvoja i životne sredine su partnerska organizacija u konzorcijumu koji realizuje ovaj projekat (2012-2016)

_________________________________________________________________________________________________

Mehanizam konsultacije sa organizacijama civilnog drustva (SEKO mehanizam, 2011-     ) omogućuje učešće organizacija civilnog društva u programiranju i korišćenju sredstava EU i druge razvojne pomoći. Mehanizam je usmeren pre svega na komunikaciju sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Srbije ( http://www.cdspredlaze.org.rs/ ).  Ambasadori održivog razvoja i životnu sredinu je vodeća SEKO organizacija za  životnu sredinu i energetiku, koja sa organizacijama CEKOR- Centar za ekologiju i održivi razvoj (koordinator     konzorcijuma) iz Subotice  i Centar za razvoj građanskog društva PROTECTAiz Niša je formirala mrežu OCD oko SEKO- foruma  „Životna sredina i energetika“, i koja ima 48 organizacija članova ( http://www.cdspredlaze.org.rs/default.asp?Category=8&Static=mreza ):  01. CEKOR – Centar za ekologiju i održivi razvoj, 02. Аmbasadori održivog razvoja i životne sredine – Environmental Ambassadors for Sustainable Development , 03. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, 04. Akademsko društvo za proučavanje i zaštitu prirode, Novi Sad , 05. Antimonomopol sada – Lustracija odmah , 06. Beogradska otvorena škola , 07. Beogradski ekološki centar , 08. Centar za pozitivne promene – C.P.P , 09. Centar za regionalna istraživanja , 10. Centar za unapređenje položaja „Novi Svet“, 11. Društvo “Pitke vode” , 12. Društvo mladih istraživača Bor , 13. Društvo za zaštitu životne sredine “Stara Planina”, Pirot , 14. Društvo za zaštitu životne sredine OKANJ-Elemir, 15. Eko centar, 16. Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica, 17. Ekološko udruženje „Avalon“ , 18. EKO-PONT , 19. Evropski pokret u Srbiji , 20. Feher to – Društvo za negu tradicije i ekologije, 21. GM Optimist , 22. IPM Inter institucionalna profesionalna mreža u sektoru voda Srbije, 23. K1 , 24. Klub ars nova , 25. Kruševački ekološki centar , 26. Lokalna agenda 21 za Kostolac – OPŠTINA , 27. Mladi istraživači Srbije, 28. Nacionalni Klaster šumarstva, 29. Nepušački edukativni centar – RP, 30. NVO „Grupa za razvojne projekte“ , 31. Prvo udruženje za ekologiju i zaštitu od dejstva vatre “EcoFire“ , 32. Sanitarno ekološko društvo , 33. Udruženje DUBLJE D.D.R., 34. Udruženje gražana Ekobečej, 35. Udruženje „Škola za opstanak“ , 36. Udruženje ekologa “EKOS“, 37. Udruženje građana “NIMBUS” Loznica, 38. Udruženje građana „Kormilo“ Zrenjanin, 39. Udruženje građana „Zeleni ključ“ – Niš , 40. Udruženje građana PLANT , 41. Udruženje građjana ”Odraz Vojvodine” , 42. Udruženje TERRA’S , 43. Udruženje zа očuvаnje i negovаnje vinčаnske kulture Neolit, 44. UNEKOOP , 45. Zaštitimo Zvezdarsku šumu , 46. Zelena mreža Vojvodine, 47. ZELENI EKO KRUG , 48. Evropska Vojvodina.

_______________________________

Pismeno mišljenje o napredovanju u sektoru životne sredine u 2013. godini  

Delegacija EU u Beogradu, u procesu izrade Izveštaja o napredovanju u 2013. godini u oblasti  Evropskih integracija pozvala je organizacije civilnog društva da daju svoje mišljene u pisanom obliku. AOR, na bazi Studije koja se radi u okviru ENV.net projekta, dostavila je pisano mišljenje Delegaciji EU u Beogradu, fokusirano na sektor životne sredine (2. april 2013. godine)

_____________________________