Programska aktivnost: FEE

Fondacija za edukaciju u oblasti životne sredine” – Foundation for Environmental Education – FEE  , je osnovao Evropski  Savet 1981. godine. U program je trenutno uključeno više od 30 evropskih, kao i značajan broj  vanevropskih država. Od osnivanja do danas ima sedište u Kopenhagenu – Danska.

“Fondacija za edukaciju u oblasti životne sredine” – Foundation for Environmental Education – FEE , je intelenkualni je vlasnik programa:

Za sprovođenje programa u svakoj državi je zadužena jedna odabrana organizacija, koja svojom misijom i programom rada ispunjava kriterijume za clanstvo u FEE.

mart 2019: Plava zastava i Zeleni kjuč na 41. međunarodnom sajmu nautike, lova i ribolova

Januar 2019: Održan sastanak nacionalnog FEE Saveta i  nacionalnog žirija za Plavu zastavu

Septembar 2018 Učestvujemo na Generalnoj skupštini globalne Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini (FEE) u Rigi, septembar 2018

Октобар 2017: Održana sednica Nacionalnog Saveta Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini 

Septembar 2016: Generalna skupština FEE i Međunarodna konferencija o obrazovanju za održivi razvoj, Ahmedabad, Indija

Oktobar 2015. – Održana sednica Nacionalnog saveta za programe međunarodne fondacije za obrazovanje o životnoj sredini (FEE)

Predstavnici iz 70 zemalja na Generalnoj skupštini FEE u Kopenhagenu: AOR izglasana u članstvo najvišeg ranga   

Septembar 2014. – Sastanak Nacionalnog saveta za programe ekološke edukacije

April 2014. – AOR na putu da bude u najvišoj kategoriji članstva u FEE (Globalnoj Fondaciji za edukaciju o životnoj sredini)

Ovlašćenu organizaciju za sprovodjenje FEE programa u Srbiji, možete kontaktirati korišćenjem Emaila fee.serbia@gmail.com . FEE Srbija je organizacija AOR.