Programi

“Ambasadori održivog razvoja i zivotne sredine” razvijaju kroz različite programske aktivnosti četiri programa (strukovnog zastupanja,  unapredjenja naučnog, inovacionog, istrazivačkog i stručnog rada, obrazovanja, i ekspertize i konsaltinga).

Posebni tematski programi koje organizacija razvija su:

- Medjunarodni program Plava zastava

- Medjunarodni program Eko-škole

- Međunarodni program eko-sertifikacije Zeleni ključ