Održivi turizam

Održivi turzam, podrazumeva privrednu granu koja vrši minimalan uticaj na životnu sredinu i lokalnu kulturu, istovremeno pomažući sticanje zarade, nova radna mesta i zaštitu lokalnih ekosistema. Naime, to je odgovoran turizam koji se prijateljski odnosi prema prirodnoj i kullturnoj baštini.

Mada se postigla određena saglasnost o tome šta je održivi turizam, postavljeno je ključno pitanje kako održivi razvoj pretvoriti u praksu u oblasti svih turističkih aktivnosti – od masovnog, do turizma u prirodi i specijalnih vidova turizma.

Kao praktične primere sprovođenja održivog turizma, AOR kao nacionalni operater sprovodi međunarodne programe Plava zastava i Zeleni ključ u Srbiji.

Više o programu Plava zastava , kako da se prijavite, ko ima međunarodnu sertifikaciju Plava zastava u Srbiji

Više o programu Zeleni ključ, kako da se prijaviteko ima međunarodnu sertifikaciju Zeleni ključ u Srbiji , Pavle Pavlović – nacionalni Koordinator projekta “Zeleni ključ”