EnE14-ENV.net konferencija

Konferencija 2014 : više od 200 učesnika

Dnevni red EnE14/ENV.net Konferencije “Životna sredina ka Evropi”, 5. juna 2014. godine u PKS, sa početkom u 10h

EnE14 / ENV.net Konferencija održaće se 5. juna 2014. godine u Beogradu (Biće ovo 10. regionalna Konferencija). Tematska oblast u fokusu: Poglavlje 27 (životna sredina i klimatske promene, u procesu približavanja EU. Rezervišite datum! Informacije slede.

25. april 2014 – UNEP desetu godinu za redom uz nas na Konferenciji EnE14/ENV.net – 5.juna 2014. godine u Beogradu

Februar 2014 – Prvi poziv za učešće na Konferenciji

Konferenciju organizuje strukovno udruženje „Ambasadori održivog razvoja i životne sredine“ i Privredna komora Srbije, uz podršku Programa UN za životnu sredinu.

Već desetu godinu uz nas, kao podrška je i Eptisa regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu.

 

 

 

 

 

Konferencija je deo ENV.net procesa, koji je podržan od EU.Tradicionalno, u okviru konferencije svake godine imamo značajan broj ambasadora iz različitih zemalja, kao i  učešće oko 150 autora i koautora radova koji će biti štampani u CD Zborniku radova konferencije, kao i učesnika bez rada. Odabrani radovi usmereni na Poglavlje 27 u procesu predovaranja sa EU biće saopšteni na konferenciji.

Ovo je jubilarna konferencija – deseta, pa kao organizatori planiramo da upriličimo prigodno pominjanje onih koji su najviše doprineli. Kako je ovo jedno od najzahtevnijih poglavlja u prihvatanju vrednosti EU,  želimo da katalizujemo postavljanje ovog sektora na značajnije mesto na listi prioriteta, kako kod donosioca odluka, tako i kod svih ostalih aktera iz vladinog i nevladinog sektora. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u konferenciji Životna sredina ka Evropi – EnE14-ENV.net, bilo tako što ćete pripremiti rad, ili doprineti kao slušalac i učesnik. Recenski odbor će odabrati radove koji će biti štampani u CD Zborniku radova konferencije, i predložiti formu izlaganja rada na Konferenciji (1. Plenarno izlaganje – okvirno 20 minuta usmenog izlaganja , 2. Saopštenje u formi intevencije – okvirno do 10 minuta usmenog izlaganja; kod predlaganja formi izlaganja rada značajno će biti u kojoj meri je rad fokusiran na Poglavlje 27 u približavanju EU).

Prijava za učešće sa ili bez rada slati na propisanom formularu na mail Konferencije: conference.ene14@gmail.com

Važni datumi

Rok za dostavu prijave za učešće sa radom i apstrakta –do 200 reči: 20. april

Obavestenje autora o prihvatanju apstrakta: 6. maj

Rok za dostavu rada u celosti prema upurstvu za rad: 15. maj

Obaveštetnje autora o prihvatanja rada: 27. maj

Rok za uplatu kotizacije po nižoj ceni: 23. maj

Drugi rok za uplatu kotizacije: 31. maj

Rok za dostavu prijave za učešće bez rada: 25. maj

Održavanje konferencije: 5. jun